Tuesday, 8 May 2007

Hey! Someone has cut the top off Mt. Fuji. Oh no, sorry, it's Kilimanjaro in Tanzania. People in Tanzania speak Swahili. Here is the Good Friends song in Swahili:
Rafiki nzuri...

wanaongea pamoja
wanasikiana pamoja
wanacheza pamoja
wanakodisha vitu
wanagawana vitu
wanasaidiana pamoja
wanampa zawadi
wang aliana

No comments: